Негізгі бет/ Академия туралы / Банктік реквизиттер

МЕКЕМЕ «ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕБІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ»                                                      

БИН    030 540 011 632                                                       

ИИК   KZ 058 560 000 000 006 790  теңге          

ИИК    KZ 618 560 000 006 825 949   доллар

АҚ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ»  АЛМАТЫ қ.      

БИК   KCJBKZKX                                                                      

КБЕ    18