Негізгі бет/ Іс-шаралар / Конкурстар

2013 жылы 175 халықаралық грант орындалды (оның 105 гранты - әлеуметтік-гуманитарлық және 70 - жаратылыстану-техникалық). Осылардың ішінен мыналарды айтуға болады: ТЕМПУС - 25 (тағлымдаманы қосқанда); ҚР БҒМ мемлекетаралық ынтымақтастық аясындағы жобалар (Украин-Беларусь-Қытай-Қазақстан) - 11, Дүниежүзілік банк - 5; Карнеги қоры - 5; «Ашық қоғам» институты - 5 (тағлымдаманы қосқанда); Volkswagen қоры - 5 (тағлымдаманы қосқанда); НАТО - 5; ҚХР Білім министрлігі - 5 және т.б.

2013 жылы университеттің 258 ғалымдары мен мамандары шетелдік ғылыми-білім беру мекемелері мен ұйымдарында тағылымдамадан өту арқылы біліктіліктерін арттырды.

Университеттің 607 ғылымдары мен профессорлық-оқытушылық құрамы ірі халықаралық симпозиум, конференция, семинар жұмыстарына қатысты.